[P]anda's Recent Activity

  1. [P]anda đã trả lời vào chủ đề Multi [Kuro Game] Wuthering Waves - Open World Action RPG.

    Chơi WW từ tuần trc đến h dùng acc mua lại thì cảm nhận là đánh đấm ngon ghẻ hơn Genshin nhưng cái farm echoes thì thấy còn grind kinh...

    10/7/24