Monster Hunter 2: Hội những hunter ở TP. HCM.

Thảo luận trong 'Sony' bắt đầu bởi DevilX, 31/8/07.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. DevilX

  DevilX T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  10/1/03
  Bài viết:
  667
  Anh em thảo luận, bàn tán về Monster Hunter 2 thì xin vào đây. Ai muốn khoe khả năng hunter của mình thì cũng xin vào đây. Ai muốn khoe hàng khủng, đồ chơi xịn, hay hướng dẫn hunter tập tành thì cũng xin vào đây!
  Riêng tui, tui xin phép khoe trước vài screenshots + với full set Giaprey max level! Đẹp chứ nhỉ, mới chơi mấy tiếng mà vầy là khá lắm rồi! :D

  [​IMG]

  Mướn 1 con mèo về làm đầu bếp. :D
  [​IMG]

  [​IMG]

  Đi câu cá + đào mỏ trong Pokke Farm.
  [​IMG]

  [​IMG]

  Tới giờ đi săn rồi! :cool:
  [​IMG]

  Lưu ý khi đi săn: Nhớ xem kỹ quest đưa mình đến đâu, nếu vùng sa mạc thì phải luôn đem theo Cold Drink để chống nóng, vùng băng tuyết (như map đầu tiên) thì nhớ đem theo Hot Drink để chống lạnh. Có một số armor có khả năng chống nhiệt nhưng thử nghĩ xem, armor khủng của bạn thì chống lạnh (tức sẽ yếu đi khi ở vùng nhiệt) mà quest thì bắt đến vùng sa mạc, đem theo Cold Drink là biện pháp kinh tế nhất nếu không muốn Craft thêm một cái armor y như cái kia với khả năng chống nhiệt.

  Combine List:
  Author: Yosei Lunaredge(AKA Lunaredge, Lunar.)
  ------------------------------------------------------------------------------
  # | Combined Item | Success | Materials
  ------------------------------------------------------------------------------
  1 Potion = 95 = Blue Mushroom + Herb
  2 Mega Potion = 90 = Potion + Honey
  3 Nutrients = 90 = Blue Mushroom + Godbug
  4 Mega Nutrients = 75 = Nutrients + Honey
  5 Antidote = 95 = Antidote Herb + Blue Mushroom
  6 Herbal Medicine = 90 = Cactus Flower + Bitterbug
  7 Max Potion = 65 = Mega Nutrients + Dragon Toadstool
  8 Ancient Potion = 55 = Immunizer + Kelbi Horn
  9 Catalyst = 75 = Bitterbug + Honey
  10 Immunizer = 75 = Catalyst + Dragon Toadstool
  11 Power Juice = 75 = Catalyst + Rare Steak
  12 Mega Juice = 65 = Power Extract + Well Done Steak
  13 Healty Drink = 65 = Honey + Dusk herb
  14 Demondrug = 65 = Catalyst + Power seed
  15 Mega demon drug = 55 = Demondrug + Albino extract
  16 Power Pill = 75 = Immunizer + Power Seed
  17 Armor Skin = 65 = Catalyst + Armor seed
  18 Mega armorskin = 55 = Armorskin + Albino extract
  19 Armor Pill = 75 = Immunizer + Armor seed
  20 Hot drink = 95 = Hotpepper + Bitterbug
  21 Hot meat = 95 = Hotpepper + Well done steak
  22 Cool Drink = 95 = Ice Crystal + Bitterbug
  23 Cool Meat = 95 = Ice crystal + Well done steak
  24 Spicy Mushroom = 85 = Hotpepper + Special Mushroom
  25 Icy Strawberry = 85 = Ice crystal + Special Strawberry
  26 Ice breaker = 95 = Fire Herb + Rumblefish
  27 Poisoned Meat = 90 = Raw Meat + Toadstool
  28 Tainted Meat = 90 = Raw Meat + Stunshroom
  29 Drugged Meat = 90 = Raw Meat + Sleep Herb
  30 Bomb Material = 95 = Stone + Sap Plant
  31 Deodorant bomb = 75 = Bomb Material + Dusk herb
  32 Smoke Bomb = 75 = Bomb Material + Ivy
  33 Poison smoke Bmb = 75 = Bomb Material + Toadstool
  34 Flash Bomb = 75 = Bomb Material + Flashbug
  35 Dung Bomg = 75 = Bomb Material + Dung
  36 Paintball = 95 = Sap Plant + Paintberry
  37 Farcaster = 95 = Bomb material + Shifting Mushroom
  38 Gunpowder = 95 = Fire herb + Nitroshroom
  39 Sm Barrel Bomb = 90 = Fire herb + Small barrel
  40 Sm Barrel bomb+ = 90 = Sm Barrel bomb + burst arowanna
  41 Lg barrel bomb = 75 = Large barrel + Gunpowder
  42 Lg Barrel bomb+ = 75 = Lg Barrel bomb + Scatterfish
  43 Lightning Rod = 75 = Burst arowanna + Thunderbug
  44 Flying bomb = 75 = Sm Barrel bomb + Vespoid Wings
  45 Flying bomb + = 75 = Flying bomb + bomb arowanna
  46 Sonic Bomb = 75 = Gunpowder + Screamer
  47 Net = 90 = Spiderweb + Ivy
  48 Pitfall Trap = 75 = Net + Trap Tool
  49 Stun trap = 90 = Trap tool + Genprey Fang
  50 Tuna Bait = 95 = Worm + Yambug
  51 Arrowana Bait = 95 = Cricket + Bughopper
  52 Goldenfish Bait = 90 = Firefly + Snakebee Larva
  53 Old Pickaxe = 95 = Stone + Cylindrical Bone
  54 Iron Pickaxe = 75 = Iron ore + Cylindrical Bone
  55 Mega pickaxe = 95 = Machalite Ore + Cylindrical Bone
  56 Old bugnet = 95 = Net + Mystery Bone
  57 Bugnet = 75 = Net + Sm Monster Bone
  58 Mega Bugnet = 95 = Net + Med monster Bone
  59 Antiseptic Stone = 75 = Bitterbug + Earth Crystal
  60 Lifecrystals = 90 = Godbug + Wyvern Fang
  61 Lifepowder = 65 = Lifecrystals + Wyvern Claw
  62 Health Flute = 65 = Flute + Lifepowder
  63 Antidote Flute = 65 = Flute + Antiseptic Stone
  64 Demon Flute = 55 = Mega Demondrug + Med Monster Bone
  65 Armor Flute = 55 = Mega Armorskin + Med Monster Bone
  66 Poison Thrw Knf = 90 = Throwing knife + Toadstool
  67 Paralyze Thr Knf = 90 = Throwing knife + Stunshroom
  68 Sleeping Thr Knf = 90 = Throwing knife + Sleep Herb
  69 Boomerang = 90 = Whetstone + Sm Monster Bone
  70 Powertalon =100 = Powercharm + Lao's claw
  71 Armortalon =100 = Armorcharm + Lao's claw
  72 Normal S Lv2 = 95 = Huskberry + Needleberry
  73 Normal S Lv3 = 95 = Huskberry + Rumblefish
  74 Pierce S Lv1 = 90 = Huskberry + Velociprey Fang
  75 Pierce S Lv2 = 75 = Huskberry + Pin Tuna
  76 pierce S Lv3 = 75 = Sm Bone Husk + Pin Tuna
  77 Pellet S Lv1 = 90 = Huskberry + Scatternut
  78 Pellet S Lv2 = 75 = Huskberry + Wyvern Fang
  79 Pellet S Lv3 = 75 = Sm Bone Husk + Wyvern Fang
  80 Crag S Lv1 = 90 = Huskberry + Burst Arrowana
  81 Crag S Lv2 = 90 = Sm Bone Husk + Burst Arrowana
  82 Crag S Lv3 = 95 = Lg Bone Husk + Bomb Arrowana
  83 Clust S Lv1 = 90 = Huskberry + Bomberry
  84 Clust S Lv2 = 75 = Sm Bone Husk + Wyvern Claw
  85 Clust S Lv3 = 95 = Lg Bone Husk + Scatterfish
  86 Flaming S = 90 = Huskberry + Fire Herb
  87 Water S = 75 = Huskberry + Knife Mackarel
  88 Thunder S = 75 = Huskberry + Flashbug
  89 Ice S = 75 = Huskberry + Ice crystals
  90 Dragon S = 75 = Lg Bone Husk + Dragon Seed
  91 Recover S Lv1 = 90 = Huskberry + Herb
  92 Recover S Lv2 = 90 = Huskberry + Potion
  93 Poison S Lv1 = 90 = Huskberry + Toadstool
  94 Poison S Lv2 = 75 = Sm Bone Husk + Ioprey Fang
  95 Stun S Lv1 = 90 = Huskberry + Stunshroom
  96 Stun S Lv2 = 90 = Sm Bone Husk + Genprey Fang
  97 Sleep S Lv1 = 90 = Huskberry + Sleep Herb
  98 Sleep S Lv2 = 75 = Sm Bone Husk + Sleepyfish
  99 Paint S = 90 = Huskberry + Paintberry
  100 Demon S = 75 = Huskberry + Power Seed
  101 Armor S = 75 = Huskberry + Armor Seed
  102 Empty Bottle = 85 = Sm Bone Husk + Whetstone
  103 Poison Bottle = 90 = Empty Bottle + Toadstool
  104 Stun Bottle = 90 = Empty Bottle + Stunshroom
  105 Sleep Bottle = 90 = Empty Bottle + Sleep herb
  106 Attack bottle = 85 = Empty bottle + Nitroshroom
  107 Capture Drug = 65 = Stunshroom + Sleep herb
  108 Capture knife = 65 = Throwing Knife + Capture drug
  109 Capture bomb = 75 = Capture drug + Bomb material
  110 Capture bullet = 90 = Capture drug + Sm Bone Husk
  111 Armor Stone =100 = Armor rock + Malachite Ore
  112 Armor stone =100 = Armor Rock + Killer beetle
  113 Armor Stone+ =100 = Armor Rock + Dragonite Ore
  114 Armor Stone+ =100 = Armor Rock + Herecledrome
  115 ArmorstoneG =100 = Armor Rock + Carbalite Ore
  116 ArmorstoneG =100 = Armor Rock + King Scarab
  117 Disk Stone x5 =100 = Expand Pickaxe + Disk Stone
  118 Iron Ore x5 =100 = Expand Pickaxe + Iron Ore
  119 Earth Crystal x3 =100 = Expand Pickaxe + Earth Crystal
  120 Machalite Ore x3 =100 = Expand Pickaxe + Machalite Ore
  121 Dragonite Ore x3 =100 = Expand Pickaxe + Dragonite Ore
  122 Carbalite Ore x2 =100 = Expand Pickaxe + Carbalite Ore
  123 Union Ore x2 =100 = Expand Pickaxe + Union Ore
  124 Firestone x2 =100 = Expand Pickaxe + Firestone
  125 Firecell Stone x2 =100 = Expand Pickaxe + Firecell Stone
  126 Lightcrystal x2 =100 = Expand Pickaxe + Lightcrystal
  127 Novacrystal x2 =100 = Expand Pickaxe + Novacrystal
  128 Monster Bone+ x2 =100 = Expand Pickaxe + Monster Bone+
  129 Hard Monster Bonex2=100 = Expand Pickaxe + Hard Monster Bone
  130 Black Ant X5 =100 = Expand Pickaxe + Black Ant
  131 Killer beetle X3 =100 = Expand Pickaxe + Killer Beetle
  132 Heraclesdrome X3 =100 = Expand Pickaxe + Heraclesdrome
  133 Rare Cricket X2 =100 = Expand Pickaxe + Rare Cricket
  134 King Scarab X3 =100 = Expand Pickaxe + King Scarab
  135 Pokke "Original" Snowman =100= Small Snowball + Big Snowball
  136 Cats Sword =100 = Swordless Hilt + Hiltless sword
  137 Cat Crown =100 = Cat Crown fragment + Broken Cat Crown
  138 Kings Old Pot =100 = Bottomless Pot + Pot Bottom
  139 Chachubu Mask =100 = Chachubu mask with hole +Chachubu Mask hole filler
  140 Book: Old Dragons Ecology Guide =100 = Book Cover + Book Contents

  --------------------------FROM THIS POINT ONWARDS ALCHEMY IS REQUIRED----------

  141 Honey = 90 = Special Mushroom + Firefly
  142 Herb = 95 = Sap plant + Insect Husk
  143 Fire Herb = 90 = Trash + Hotpepper
  144 Blue Mushroom = 95 = Antidote Herb + Toadstool
  145 Raw Meat = 95 = Burnt Meat + Insect Husk
  146 Large Barrel = 65 = Med Monster Bone + Ivy
  147 Small Barrel = 75 = Sm Monster Bone + Sap Plant
  148 Huskberry x 5 = 75 = Huskberry + Iron Ore
  149 Needleberry x 5 = 75 = Needleberry + Earth Crystal
  150 Sushifish = 75 = Antidote Herb + Sleepyfish
  151 Rare Steak = 90 = Thunderbug + Velociprey Hide
  152 Screamer = 75 = Frog + Flute
  153 Monster Fluid = 55 = Ice crystal + Sleep sac
  154 Psychoserum = 75 = Cactus Flower + Thunderbug
  155 Power Extract = 65 = Dragon Seed + Piscine Liver
  156 Power Seed = 65 = Bomberry + Velociprey Hide
  157 Armor Seed = 65 = Needleberry + White Velociprey Hide
  158 Rare Fish = 90 = Burnt Fish + Dawn Plant

  Từ số 135 -> 140, cần có 2 treasure, chỉ kiếm đc trong treasure quest.
   
 2. sefer1988

  sefer1988 snake, snake, snaaaake GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  10/1/07
  Bài viết:
  8,180
  Nơi ở:
  oOo-Ivalice-oOo
  Em đang chơi MHF2,nhưng lại kg biết sao để chơi online(hay là giữa 2-4 máy gần nhau gì đó)pác nào biết chỉ dùm em với:D
   
 3. nghtri06

  nghtri06 Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  11/11/06
  Bài viết:
  350
  Đẹp quá, có thẻ post hướng dẫn cho mình được không? Mình không biết tiếng Anh nên ngay từ đầu đã không biết chơi rồi.
  Bạn chơi tới đâu viết tới đó cho mình chơi ké với!
   
 4. DevilX

  DevilX T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  10/1/03
  Bài viết:
  667
  Đơn giản lắm, bật wifi (thanh gạt bên tay trái analog), vào Gathering Hall ở chế độ online (tức thay vì nhấn vuông, nhấn O), máy chủ phải nhận quest. Lúc này vẫn chưa thấy nhau đâu, máy con phải lại cái bảng gần chỗ nhận quest để tham gia quest với máy chủ, lúc này mới thấy nhau. Sau đó lại lối ra làm quest của guild, thế là xong :D. Maximum là 4 người. Riêng Treasure Quest thì chỉ đc 2 người thôi.

  Bằng hình cụ thể:

  Vào Online Gathering Hall (nhấn O):
  [​IMG]

  Nhận Q ở đây:
  [​IMG]

  Người tham gia nhận Q ở đây:
  [​IMG]

  Chuyển cảnh làm Q ở chỗ này:
  [​IMG]

  Treasure Quest nhận ở đây:
  [​IMG]

  Lưu ý: TQ làm sẽ cho thêm điểm và nguyên liệu, điểm này dùng để trao đổi mở rộng Pokke Farm, một số nguyên liệu chỉ làm TQ mới có. Pokke Farm rất có lợi, nó cho phép khai thác nguyên liệu có ở đó, như bắt Bug, câu cá, đào khoáng... mới đầu chỉ có thể làm mỗi thứ 3 lần, VD như câu cá chỉ cho 3 mồi (câu đc 3 con, mất mồi tự chịu :P), đào khoáng đc 3 món (đào tiếp chằng đc gì hết)... Điểm lấy từ TQ không những dùng để mở rộng Pokke Farm, nó còn dùng để trao đổi lấy một số món rất hiếm (cũng tại chỗ thằng mở rộng Farm), như BBQ xịn giúp nướng thịt dễ hơn :))
   
 5. sefer1988

  sefer1988 snake, snake, snaaaake GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  10/1/07
  Bài viết:
  8,180
  Nơi ở:
  oOo-Ivalice-oOo
  cám ơn anh rất nhiều::).Trước giờ vô guild online kg thấy mấy thằng bạn mình đâu cứ tưởng là lỗi của game:p
   
 6. pttiger

  pttiger Fire in the hole! GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  8/6/05
  Bài viết:
  2,577
  Nơi ở:
  Xa, rất xa
  Chẹp càng nhìn càng thèm nhỏ dãi :((
   
 7. pttiger

  pttiger Fire in the hole! GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  8/6/05
  Bài viết:
  2,577
  Nơi ở:
  Xa, rất xa
  Vẫn chưa down được game này, không hiểu sao để mấy ngày rồi nó vẫn queue
   
 8. Atachi

  Atachi The Boy From Nowhere

  Tham gia ngày:
  6/1/05
  Bài viết:
  9,993
  Nơi ở:
  Sunset Boulevard
  _Xem lại port và fire wall đi , chắc client torrent có vấn đề rồi . Thử thay 1 client khác xem , tôi dùng utorrent chạy ào ào
   
 9. keekokeeko

  keekokeeko Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  8/11/06
  Bài viết:
  452
  @pttiger tôi bị y chang.......nhưng tôi lên http://www.isohunt.com/ search toren khác rổi! ^^" ít seed hơn thôi,nhưng speed cũng 150kb+/s (sau 12h đêm ấy mà =)) )
   
 10. nghtri06

  nghtri06 Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  11/11/06
  Bài viết:
  350
  Tóm lại là game đỉnh mà ko ai post hd cả sao!?
  Có ai giúp tôi viết bản hd chơi game được ko?
  Cám ơn nhiều!
   
 11. burin

  burin Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  26/4/06
  Bài viết:
  482
  Nơi ở:
  Hãy - Rep đừng + Y_Y
  Có ai biết làm quest kiếm liver ở lv 2 kô Y________Y
  Chơi mãi chưa qua đựoc :(( vì kô iết kiếm ở đâu :((
   
 12. sefer1988

  sefer1988 snake, snake, snaaaake GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  10/1/07
  Bài viết:
  8,180
  Nơi ở:
  oOo-Ivalice-oOo
  ra đập mấy con "cá" ở ngoài sa mạc ah(mỗi con carve dc 1 lần,tỉ lệ rớt ra liver khoảng 1/3=>1/4)
   
 13. The Fallen Angel

  The Fallen Angel Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  25/8/07
  Bài viết:
  944
  có thể lấy item từ file save này sang file save kia đc ko vậy ? :(
   
 14. DevilX

  DevilX T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  10/1/03
  Bài viết:
  667
  Không......................... 30 ký tự :D
   
 15. tru0ngphi

  tru0ngphi Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  24/8/07
  Bài viết:
  65
  Có ai gặp như tớ ko ! Vào game chữ nhỏ tí :| Ko nhìn ra luôn ! Làm quest mà ko nhìn thấy chữ thì làm kiểu gì :|
   
 16. burin

  burin Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  26/4/06
  Bài viết:
  482
  Nơi ở:
  Hãy - Rep đừng + Y_Y
  Úi :o giết một con đã hộc bở òi ăck >_<
   
 17. ken17103

  ken17103 Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  11/2/06
  Bài viết:
  333
  Nơi ở:
  Tiền Giang
  ai biểu đổi font
  :D:D:D:D:D:D
  --------------------
   
 18. tru0ngphi

  tru0ngphi Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  24/8/07
  Bài viết:
  65
  Đã copy lại font gốc :| rồi ! Mà vẫn bị ! Cú quá :( !
   
 19. sefer1988

  sefer1988 snake, snake, snaaaake GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  10/1/07
  Bài viết:
  8,180
  Nơi ở:
  oOo-Ivalice-oOo
  ông xài sonic bom quăng cho tụi nó trồi lên rùi "úynh"(canh lúc nó phun cát thì né wa 1 bên rùi bay vô "xả"),combine sonic bome= screamer+gunpowder,screamer thì đập con Giacrome hay velocycrome có(mấy con khùng long ăn thịt "trùm" ở nhiệm vụ 2* ah)còn gunpowdre thì combine fire herb + nitroshroom(2 thứ này thì đều bán trong mấy cái shop),còn nếu kg chế dc thì cầm hammer mà nện lúc tụi nó dừng lại(khó ah::()
   
 20. ken17103

  ken17103 Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  11/2/06
  Bài viết:
  333
  Nơi ở:
  Tiền Giang
  font gốc của bác đã ko sạch còn backup làm gì ;;)
  thay theme + thay font = coi chừng :'>
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này